|| वेबसाईट ची संकल्पना व आर्शिवाद ||

1.श्री. गुरूमंदीर विश्वस्त समिती कारंजा( लाड).
2.प.पू.डॉ.प्रदिप उपाख्य बाबासाहेब तराणेकर ऌंदुर.
3.प.पू.श्री.दत्तमहाराज कुळकर्णी अकोला.
4.कै.श्री.वि.के.फडके सदाशिव पेठ पुणे.
5.प.पू.श्री.बाळकुष्णमहाराज जोशी धनकवडी पुणे.

या मराठीतुन सुरू झालेल्या वेबसाईट करिता खालील सदभक्ताचे अर्थसहाय्य लाभले त्यांची नावे
1. श्री. पापासेठ जयस्वाल अकोला .
2. श्री. मगेश चादेकर चादेकर भवन अकोला .
3. श्री. सुभाष नामदेवराव काशिद अकोला .
4. श्री. एस.पी. त्र्रिकाळ विहीगाव.
5. श्री. एस.डी.तिवारी तपे हनुमान मंदिर संस्थान अकोला.
6. सौ. शमिका सुधिर मुधोळकर स्वयंभु मंदार गणेश संस्थान अकोला.
7. श्री.प्रकाश देशपांडे बुलढाणा.

वेबसाईट चे संकलन

1.श्री.रामभाऊ कुळकर्णी मलकापुर अकोला.
2.श्री.सुधाकर कृष्णराव पांडे राऊतवाडी अकोला.

वेबसाईट ची निर्माण व्यवस्था

डॉ. मिलिंद सुधाकर पाडे
क़ोथरूडपुणे.
dr_milindpande@gmail.com , (M) 09422160010

वेबसाईट डिझाईन

नितीन झडपे
nitin.zadpe@gmail.com, (M) 9225721375